User Reviews

Wong P*** L*** 2023-06-14
這個很香,湯汁比較多,貓很喜歡!
Wong P*** L*** 2023-06-13
回購!呢個好似三文魚湯咁,幾好。
Wong P*** L*** 2023-06-10
呢一款罐罐,係我貓貓最喜愛的一款!回購多次!
Wong P*** L*** 2023-05-28
一如概往的好,回購多次,貓咪很愛這味道。
Siu W*** C*** 2023-05-07
我的貓貓狗狗很喜歡這產品,已回購了數次,也會推薦給朋友。