User Reviews

HUANG Z*** 2023-06-15
性價比高,會推薦給親友~
Chan W*** M*** 2023-06-14
由等候檢查到完成過程大約一小時, 非常方便快捷, 報告亦十分詳細
ka h*** c*** 2023-06-13
性價比高,等待時間短。
HEI M*** C*** 2023-06-12
如果預約面對面聽報告的輪候時間可以早一點,會更加好,現在大約要一個半月才能約到。
Choi F*** 2023-06-12
身體檢查項目全面, 體檢地點方便