User Reviews

Yik Shun Chan 2022-11-01
訂購流程順暢,送貨速度非常快,非常滿意。
Hung Tai Yeung 2022-10-11
除了產品價錢吸引之外, 產品質素良好, 這款NMN很優惠, 相信對皮膚質素有改善
Fong Kin Wing 2022-10-07
如果可有追蹤物流情況更好
Teresa Wong 2022-09-30
一直都有食用這品牌,開心遇到有特價,肯定掃貨,工作人員服務態度超好,很有耐心解答問題,送貨速度快! 會再下單!
Cheung Cherry 2022-09-27
產品十分好,已經回購多次,皮膚靚左