User Reviews

Wong H*** 2023-12-28
很好,東西好,容易安裝。另很快收到東西。
Lee K*** 2023-11-29
很快安排送貨,預計早了一天
Wong T*** C*** 2023-10-09
幾好,出水都好快,容易安裝
Cheung D*** 2023-10-05
客易安裝及價錢合理.
WONG W*** H*** 2023-08-24
安裝容易出水暢順過濾清純