User Reviews

Yue Z*** 2023-12-29
價錢吸引。會再講買。
Shen Q*** 2023-12-14
購買方便,暫時未知是否有效果
Cheung S*** K*** 2023-12-14
有折扣,送貨很快,食了此產品之後大便暢通了
Ng W*** 2023-12-10
第四次回購,吃了之後肚腩確實細了少少少少,便便暢順放屁都少了。
Cheung S*** K*** 2023-11-23
超強零折扣後價錢合理,比起在其他連鎖店買平