User Reviews

Lin F 2023-07-02
體檢內容全面、有我關心的檢查項目、服務能配合我嘅需要、體檢時間迅速
Chow W*** M*** 2023-06-21
客服耐心解答問題,體檢中心服務態度很好
Mak W*** Y*** W*** 2023-06-13
比較多不同的身體檢查選項