User Reviews

sze chuen maxwell 2023-04-17
e-dollar購買,值得購買,會回購!
Tsz Chung Cheng 2023-03-13
購買方便,物流迅速,品質正常。
YIU FAI CHAN 2023-03-08
我用eDollar 買, 等於半價, 抵飲
Vera Ku 2023-02-17
此產品味道非常好飲,並不太甜,易入口。
sze chuen maxwell 2023-02-04
用edollar 買比較抵!半價可以買到啦!